VÅRE TJENESTER

 

Våre tjenester

Visualisering 

Med en visualisering er det enklere å se hvordan ting kan se ut. Vi lager 3D visualiseringer.

DetDesignet jobber med ulike typer oppdrag innen interiørdesign til privat miljø. Vi leverer løsninger av god kvalitet som skal oppleves som solid og godt gjennomtenk. Vårt mål er at design skal fungere like godt i praksis som i teori. 

 

Våre tjenester er som følgende: 

Konsultasjon med analyse av behov

Utvikling av konsept/konseptdesign

Materialer og farger

Valg av belysning

Innhenting av priser og tilbud 

Anbudsdokumenter

Prosjektledelse

3D visualisering

Spesial design av møbler

Tegning av kjøkken og bad

Planlegging av arealet

Vi er opptatt av å bli kjent med kunden, det mener vi er viktig for å finne det mest optimale resultat etter kundens behov. Vi starter derfor alltid med en behovsanalyse. Som oftest jobber vi som følger: 

Behovsanalyse- finne riktig løsning, se prosjektets omfang, økonomi osv.Dette er viktig for å ha realistiske kostnads og tidsrammer og sikrer et sikkert prosjekt.

Kosept-utvikling av designet-form farge,materialer osv. Her finner vi ut hvordan prosjektet skal utformes.

3D visualisering-tergninger som gir et innrykk av hvordan det vil se ut.

Presentasjon av materialer og farger/produkter

Plantegning- vise tenkt areal løsning.

Gjennomføring-gjennomføringsfasen kan inneholde prosjektledelse, vi vil følge opp prosjektet og sørge for at det følger planlagte tids og kostnadsrammer.

Avslutning og overlevering- Vi kvalitetssikrer det ferdige resultatet og sørger for at ferdig resultat svarer til forventningene.

Vi tilbyr prosjekt og timepris. Pris estimeres når vi ser omfanget av prosjektet.